Kyrkkällan

Kyrkkällan300Kyrkkällan

Kyrkkällan – kyrkan mitt i byn. Sedan december 2015 finns Svenska kyrkan, Härnösands pastorat, i Älandsbro, mitt emot ICA.  Här möts vi i verksamhet varje vecka, för gudstjänst en gång/månad och församlingsafton/café några gånger/termin. Lokalen är inte bemannad. Kontakta församlingsexpeditionen i Härnösand om du har frågor.
Tel: 0611-288 00

 

Måndagar kl 09-11.30 Stor & Liten, öppen förskola
Måndagar kl 13-15.30 Miniorer
Onsdagar  kl 13-16.00 Juniorer
Fredagar   kl 9.30-11.30 Språkcafé
>> Läs mer

Comments are closed