Om Välkomsttavlorna

Skylt
Idén med välkomsttavlorna vid norra och södra infarten till Älandsbro kommer från Åke Dahlberg i Östersjäland som ville lyfta fram det vackra i Älandsbro. Tavlorna ska uppmuntra förbipasserande att stanna till och besöka det som finns här. Idén presenterades för Björn Westin i Innerbrån och han målade den tavla som är motivet på skyltarna.

På tavlan syns bland annat de fem sågverk som funnits vid Älandsfjärden. Längst ut på den vänstra sidan syns Ulvviks sågverk. Efter att det brunnit ner 1925 uppfördes Ulvviks träsliperi på samma plats. Inne i fjärden vid Nässlandsåns mynning ligger Nässlandssunds sågverk. Där finns numera Norrlands Trä. Vid Älandsåns utlopp ligger Älandsbro Ångsåg. Ägarvillan var den som senare blev Två Granar. Längre ut efter den högra stranden kommer först Lövviks sågverk och därefter Saltviks Ångsåg.

Arbetet med att förvekliga denna idé som resulterat i de välkomsttavlor som nu står vid norra och södra infarten har tagit flera år. Det har inneburit allt från design, bygglov, konstruktion, galvanisering, målning och montering. Under den resan har många engagerade personer och företag hjälpt till.

Bilder från arbetet med skyltarna

Vill du veta mer om Älandsbros historia finns det att läsa här.

 

 

Comments are closed